Konkurs za prijavu projekata/programa u oblasti zaštite i unapređivanja zaštite životne sredine

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava, na sednici održanoj 10.11.2016. godine, donela je odluku da se raspiše konkurs za prijavu projekata i programa u oblasti zaštite i unapređavanja zaštite životne sredine.
Pozivaju se udruženja građana u oblasti zaštite i unapređavanja životne sredine koja su registrovana na teritoriji opštine Kula – MZ Sivac, kao i udruženja žena čiji projekti u konkursnoj prijavi predstavljaju ženski aktivizam u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine da podnesu prijave projekata/programa.
Projekti treba da doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine. Obrazac za prijavu može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Kula, kao i na pisarnici Opštinske uprave Kula.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Više informacija o konkursu, kompletan tekst konkursa kao i obrazac prijave možete pogledati ovde.