Kulski putevi prohodni

Sneg je i noćas padao na području kulske opštine i otežao normalno odvijanje saobraćaja, ali zahvaljujući angažovanju zaposlenih u kulskom punktu Bačkaputa, koji održavaju magistralne i regionalne puteve, kao i zaposlenima u kulskom Komunalcu koji održavaju lokalne i nekategorisane puteve, putevi u našoj opštini su prohodni.

Prema rečima odgovornih u Komunalcu za intervencije na putevima obezbeđeno je 100 tona soli i 90 tona rizle, a na uklanjanju snega sa puteva angažovana su dva kamiona i jedna kombinovana radna mašina sa daskom.

Putevi su prohodni, ali na pojedinim lokalnim putnim pravcima ima ugaženog snega pa se stoga vozačima savetuje oprez i prilagođavanje brzine kretanja uslovima na putu.

Izvor: kula.rs