Licencirane usluge i stručnost zaposlenih na prvom mestu

Centar za socijalni rad je ustanova socijalne zaštite koja je u opštini Apatin osnovana 1991. godine. U ovoj ustanovi trenutno je zaposleno 15 radnika, plus 27 radnika koji su angažovani putem projekata napravljenih za pružanje usluga socijalne zaštite. U pitanju je Služba pomoći u kući i Dnevni boravak za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama.
– Pomoć u kući i Dnevni boravak, a koji deluju pri CSR, usluge su koje su licencirane prošle godine, te je sada Centar stekao uslove da se, zahvaljujući tim licencama, kao konkurentan pojavi na tržištu i ponudi pružanje tih usluga i drugim opštinama i gradovima koji budu zainteresovani da ovaj vid socijalne zaštite obezbeđuju svojim građanima, istakla je Nikolina Sučević, vd direktora CSR Apatin.
Prema rečima Sučevićeve, danas usluga pomoći u kući broji 160 korisnika, uglavnom ostarelih lica kojima je iz određenih razloga neophodna takva vrsta usluge od strane drugih lica. Gerontodomaćice koje rade na tim poslovima obezbeđuju korisnicima održavanje higijene njihovog životnog prostora, nabavku namirnica, odlazak kod lekara, pomoć pri obavljanju administrativnih poslova, plaćanja računa i slično.
Kada je Dnevni boravak za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama u pitanju, kapacitet mu je 10, a trenutno ga koristi 9 korisnika. U boravku se pružaju socijalno edukativne usluge i sprovode se programi koji imaju za cilj da očuvaju i da unaprede stepen samostalnosti i mogućnosti koje imaju osobe sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama.
– Ono na šta smo takođe veoma ponosni je to da je CSR otvorio Savetovalište za sprečavanje porodičnog nasilja. Ideja o projektu je rođena još 2015. godine, a danas smo, zahvaljujući pomoći resornog ministarstva i lokalne samouprave, tu ideju i sproveli u delo. U Savetovalištu će se pružati savetodavno terapijske usluge za žrtve porodičnog nasilja, pre svega za žene i decu, ali će se u sklopu Savetovališta obavljati i tretman počinilaca nasilja. Važno je naglasiti da je Centar za socijalni rad Apatin jedan od 9 centara u Srbiji gde se trenutno pruža ova usluga. Licencirani i obučeni stručni radnici pružaju ove usluge u našoj ustanovi i svi oni poseduju neophodne sertifikate i prošli su potrebne obuke u vezi sa ovakvim vidom tretmana, rekla je Sučević.
Centar za socijalni rad ljudi povezuju sa uslugom pomoći u kući, Dnevnim boravkom i materijalnim davanjima. Malo ko zna da oni rade i neke druge poslove. Naime, Centar sastavlja nalaze i stručna mišljenja, a koji se dostavljaju sudu u postupcima razvoda, povere dece nakon vanbračne zajednice, kao i u postupcima gde se javljaju maloletni počinioci krivičnih i prekršajnih dela.
– CSR Apatin visoko je ocenjen za saradnju sa sudovima i tužilaštvom, ali i zbog sadržaja i stručnosti nalaza i mišljenja koja izlaze iz naše ustanove, s ponosom ističe Nikolina Sučević.
Još jedan novitet koji je svakako imao pozitivnu reakciju među našim sugrađanima je projekat ,,Dani otvorenih vrata”, a gde stručni radnici Centra jednom mesečno, po ustaljenom rasporedu, borave u mesnim kancelarijama po naseljenim mestima opštine. Zahvaljujući tome, korisnici Centra za socijalni rad koji žive na selu mogu da podnesu određene zahteve ili dobiju informacije koje su im neophodne, a da ne moraju svaki put zbog toga da dolaze u Apatin.

Izvor: 025info.rs i soapatin.org