Nastavak avio tretmana larvi komaraca

U period od 27.05. – 31.05.2017. godine  sa početkom izvršiće se tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Apatin.

Tretman će se vršiti iz aviona sa preparatom Vectobac WG i to na sledećim lokacijama: Priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima (Vikend naselje, Vagoni, Dunavac, Brodogradilište, Budžakom Motel, Harčaš, Vlajkovac), Dunav sa specijalnim rezervatom prirode „Gornje Podunavlje“, kanali iz sistema DTD Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare. Ukupne površine 500ha.

Tretman  vrši preduzeće Eko-san d.o.o. iz Beograda, koje je ovlašćeno od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za ovu vrstu usluge.