Nastavljena kosidba zelenih površina na teritoriji grada

Svoje redovne aktivnosti, radnici zaduženi za održavanje parkovskog i javnog zelenila JKP „Zelenilo“ Sombor, nastavili su tokom današnjeg dana na više gradskih lokacija, te su orezivanje prema nalozima Odeljenja za komunalne delatnosti grada Sombora izvršili kod hale Mostonga, dok je kosidba zelenih površina urađena duž Staparskog puta, na delu Selenče i u ulici Samka Radosavljevića.
Zamenu dotrajalih sijalica, Odeljenje za održavanje javne rasvete izvršilo je na više gradskih lokacija. Podsećamo da sve prijave možete izvršiti u mesnim zajednicama, na broj telefona 025/418-948, lokal 131 i putem mejl adresa:
javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs i sekretarica@zelenilosombor.co.rs

Izvor: JKP “Zelenilo” Sombor