Nedeljni pregled aktivnosti JKP u Apatinu

Radna nedelja započela je redovnim radovima održavanja higijene u centru grada. Pored toga, uređivane su zelene površine i uklonjen je korov na više lokacija u gradu. U nastavku nedelje, pored redovnih radova odnošenja smeća i održavanja čistoće, zaposleni u RJ Zelenilo, orezivali su drveće u naseljenim mestima, a postavljana je i vertikalna saobraćajna signalizacija. Naredni radni dan, iskorišćen je za radove sađenja sezonskog cveća u ulici Petefi Šandora u Apatinu. Krajem nedelje, radnici ovog preduzeća sanirali su nastale kvarove na vodovodnoj mreži, a posađeno je i sezonsko cveće “dan i noć” u ulici Srpskih Vladara.