Nelepnice samo dugogodišnjim dužnicima

Dana 10. novembra 2017. JKP PROSTOR Sombor, kao upravljač grobljima, je na svojoj zvaničnoj web prezentaciji objavio početak akcije isticanja obaveštenja na jednom broju nadgobnih spomenika. Nadgobni spomenici na kojima su istaknute nalepnice koje pozivaju nosioce prava korišćenja grobnog mesta da se jave poslođi groblja, su spomenici na onim grobnim mestima za koje minimum 5 i više godina nije uplaćena taksa za produženo počivanje. Taksa za produženo počivanje se koristi za troškove održavanja groblja a svi znamo da su Somborska groblja velika površinom i prilično stara i preduzeće  preduzima velike napore da komunalno uredi groblja na zadovoljavajuć način.

Osnovni razlog za isticanje nalepnice nije povećanje naplate pomenute takse, već će on nastati kao proizvod očekivanih efekata ove mere, a to je utvrđivanje vlasnika grobnog mesta ili kako to zakon kaže nosioca prava korištenja.

Da pojasnimo, razlog za isticanje nalepnica na grobnim mestima za koje minimum 5 i više godina nije uplaćena taksa za produženo počivanje je taj što je praksa pokazala da je reč o licima koja nisu dobila redovna godišnja obaveštenja o stanju svojih obaveza vezanih za grobno mesto. Razloge pre svega pronalazimo u tome što neki nosioci prava na grobnom mestu ne obaveštavaju preduzeće o promeni adrese a preduzeće nema ovlašćenja da pribavi takav podatak po službenoj dužnosti. Drugi razlog je taj što neki nosioci prava preminu, a njihovi naslednici po završetku ostavinske rasprave ne dostave rešenje o nasleđivanju, istovremeno ni sud to ne čini po službenoj dužnosti, a preduzeće nije u mogućnosti da samoincijativno promeni vlasnika pa obaveštenja  u ovom slučaju vrlo često idu na pogrešnu adresu.

Naši građani koji redovno izmiruju svoju obavezu, pogotovo u dežurnom centru, u direktnom kontaktu sa osobljem uvek saopšte izmenu nekog bitnog podatka ili nam ukažu na neku eventualnu grešku ili nedostatak ,zbog toga im se i ovom prilikom javno zahvaljujemo.

Naravno ni sam koncept nalepnica nije izum pogrebne službe već je to dugogodišnja pozitivna praksa koja koriste groblja u više Evropskih zemalja a neke od njih su i članice evropske unije.

Na kraju, što je i najvažnije, ovim nalepnicama se ne narušava  dostojanstvo pokojnika niti oštećuje grobno mesto.

Izvor: JKP PROSTOR Sombor