O TOME SE PRIČA Muzikoterapijom do zdravlja: Note kao prevencija infarkta i razvoj intelektualnih sposobnosti

Muzika dokazano poboljšava raspoloženje i pozitivno utiče na nervni sistem. ali pomaže i kod mnogih bolesti i tegoba.

Još u prenatalnoj fazi, trudnicama se savetuje da slušaju kvalitetnu muziku kako bi se fetus pravilno razvijao u određenim segmentima.

Dokazano, deca koja su u ranim fazama slušala muziku, brže su razvijala sposobnost za govor, a i pokazalo se da su talentovana za matematiku.

Muzikoterapija

Foto: Shutterstock

Konfučije je verovao da muzika ima veliki uticaj na ono što ljudi rade, pa je rekao:

“Ako želite da saznate kakva je država jednog naroda i da li su njeni zakoni dobri li loši, ispitajte muziku koja se u njoj sluša”.

Muzika ima veliki uticaj u mnogim granama medicine kao što su neurologija, onkologija, pedijatrija, anesteziologija… Terapija muzikom se primenjuje kod osoba sa infarktom miokarda, a takođe se može primenjivati u prevenciji infarkta, kao i u postinfarktnom periodu.

Muzikoterapija

 Foto: Shutterstock

Akordi koje pacijenti primaju u mnogome će poboljšati kvalitet života i ubrzati proces lečenja. 

Muzikoterapija bi trebalo da postane sastavni deo zdravstvenih tretmana. Na mnogim univerzitetima u Americi i Evropipostoje postdoktroske studije iz muzikoterapije.

Preuzeto: alo.rs