Odluka o držanju pasa i mačaka stavljena na javnu raspravu

Upućen je poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na teritoriji opštine Odžaci.

Javni uvid u Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na teritoriji opštine Odžaci može se obaviti u periodu od 12. do 17. decembra u prostorijama Odeljenja za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, u kancelariji broj 27, u vremenu od 10 do 14 časova svakog radnog dana, a 17. decembra do 10 časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na nacrt ove odluke u pismenom obliku, najkasnije do 17. decembra do 10 časova, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci.

Javna rasprava će se održati 17. decembra u 10.30 časova, u sali Opštinskog veća opštine Odžaci, kada sva pravna i fizička lica mogu obrazložiti svoje primedbe i sugestije upućene tokom javnog uvida.

Nacrt ove odluke biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci www.odzaci.rs i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Odžaci.

Izvor: Radio Odžaci