Odobrena sredstva za nabavku opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz opštine Kula

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobrio je,  ukupno za DVD Ruski Krstur, DVD Sivac i DVD Kruščić, 1.200.000,00 dinara za nabavku opreme, dok će opština Kula obezbediti dodatnih 240 hiljada dinara da bi se izmirila obaveza plaćanja PDV-a. Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić najavio je danas da će opština Kula obezbediti dodatna sredstva, kako bi se zaokružio Ugovor o dodeli beposvratnih sredstava za nabavku opreme. Na sastanku je dogovoreno da će lokalna samouprava nastaviti da prati konkurse kako bi se privuklo što više sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva u naseljenim mestima, a samim tim kako bi se u opštini Kula poboljšala prevencija od požara.