Održana 158. sednica Gradskog veća

Na 158. sednici Gradskog veća grada Sombora, članovi Veća su odlučivali o 13. tačaka dnevnog reda.

Na narednoj sednici Skupštine grada Sombora pred odbornicima će se naći nacrt Odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2018. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika, kao i nacrt odluke o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora, te predlog rešenja o imenovanju glavnog urbaniste grada Sombora , predlog rešenja o prestanku funkcije i imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Čistoća“ Sombor i predlog rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Sombora.

Prema jednoglasno usvojenom nacrtu Odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2018. godinu, ukupno ostvareni prihodi u 2018. godini iznose 2.988.826.411,00 dinara. Ukupni prihodi su ostvareni na nivou od 92,03% i u odnosu na 2017. godinu nominalno su viši za oko 17%. Ukupni rashodi u 2018. godini izvršeni su u iznosu od 2.908.013.954,00 dinara i u odnosu na planirane rashode izvršeni su na nivou od 84,81%.

Gradski većnici su na 158. sednici dali saglasnost na predlog za realizaciju populacione mere „Servis za podršku roditeljstva“. Za navedenu meru odobrena su sredstva od strane Ministarstva za demografiju i populacionu politiku u visini od 3.683.050,00 dinara, a preostali potreban iznos je obezbeđen u budžetu grada. Crveni krst Sombor bi bio nosilac realizacije servisa, a merom bi prevashodno bile obuhvaćene porodice zaposlenih samohranih roditelja sa dvoje i više dece, kao i zaposlenim roditeljima sa starijim članom domaćinstva, sa ciljem da se roditeljima koji su u radnom odnosu, a slabijeg materijalnog stanja olakša i poveća budžet slobodnog vremena.

Većnici su na današnjoj sedici razmotrili i usvojili informaciju u vezi usvajanja ponude za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na delu Gakovačkog puta u Somboru II deo.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću