Održana 161. sednica Gradskog veća grada Sombora

Na dnevnom redu 161. sednice Gradskog veća grada Sombora kojom je predsedavao zamenik gradonačelnice grada Sombora Antonio Ratković, našlo se 12. tačaka dnevnog reda koje su većnici razmotrili i doneli odluke.

Usvojen je predlog rešenja o prestanku funkcije direktora JKP „Prostor“ Sombor istekom mandata i predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Prostor“ Sombor, predlog četvrtih izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu grada Sombora kao i predlog za sklapanje ugovora o delu sa protivgradnim strelcima za posao obavljanja protivgradne zaštite u 2019. godini za potrebe grada Sombora.

Gradski većnici usvojili su i predlog zaključka Gradskog veća grada Sombora o najvišoj prosečnoj postignutoj ceni po hektaru na teritoriji Zapadnobačkog okruga za agroekonomsku 2018/2019 godinu. Prema ovom predlogu uvidom u postignute prosečne cene, u prethodnoj agroekonomskoj godini, u Gradu Somboru, Opštini Apatin, Opštini Kula i Opštini Odžaci, utvrđeno je da je u Opštini Apatin postignuta najviša prosečna cena u Zapadnobačkom okrugu godini u iznosu od 421,37 evra po hektaru, na osnovu čega se utvrđuje da je najviša prosečna postignuta cena po hektaru u Zapadnobačkom okrugu za agroekonomsku 2018/2019 godini 421,37 evra po hektaru.

Trostruki iznos utvrđene najviše prosečne postignute cene po hektaru u Zapadnobačkom okrugu od 421,37 evra po hektaru iznosi 1.264,11 evra po hektaru, te se utvrđuje visina naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u postupku vansudskog poravnanja, koje su bez pravnog osnova koristila pravna i fizička lica, u iznosu od 1.264,11 evra po hektaru.

Većnici su odlučivali i o drugim pitanjima iz delokruga rada Gradskog veća.

Poslovi informisanja i odnosi sa javnošću