Održana 162. sednica Gradskog veća

Na 162. Sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, članovi gradskog veća razmotrili su 23. tačke dnevnog reda.

Većnici su usvojili a krajnju reč daće odbornici Skupštine grada Sombora na narednoj sednici o Nacrtu odluke o osnivanju gradskog muzeja Sombor, Nacrtu odluke o upotrebi imena i simbola grada Sombora, Nacrtu odluke o pečatima organa grada Sombora kao i Izveštaju o radu mesnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu.

Zbog odlaska jednog člana stručnog tima gradski većnici su na 162. sednici usvojili Predlog rešenja o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva – dimničarske usluge na teritoriji grada Sombora, te će po ovom predlogu u timu biti:

1. Miroslav Kovačić, dipl.ek. (član Gradskog veća zadužen za oblast komunalnih delatnosti i investicija),

2. Jagoda Basarić, dipl. pravnik (Odeljenje inspekcije i komunalne policije)

3. Jovan Sretović, dipl. Pravnik ( Odeljenje za komunalne delatnosti i imnovinsko pravne i stambene poslove)

4. Milan Jović, dipl. inž. građ. (Odeljenje za komunalne delatnosti-imovinsko pravne i stambene poslove)

5. Milan Prole, dipl.ek i inženjer za proizvodno mašinstvo (pomoćnik načelnika Odeljenja za obrazovanje).

Učešće grada Sombora u projektu „razvijanje održivih prekograničnih klastera“ („enabling development of sustainable cross-border clusters“) predstavlja saradnju grada Sombora, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), lokalne razvojne agencije grada Belišća d.o.o., Biznis inkubatora BIOS Osijek i Fakulteta agrobiotehničkih nauka Osijek.

Projektom će se postići jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja, jer je njegov osnovni cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za rast kapaciteta i potencijala za zapošljavanje malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz uspostavljanje dva zajednička prekogranična klastera u sektoru poljoprivrede i primenjenih IT rešenja u poljoprivredi i mašinskoj inženjerskoj industriji, koje koordiniraju institucije za podršku poslovanju i istraživačke institucije, na području grada Sombora i grada Belišća.

Članovi gradskog veća usvojili su Predlog rešenja o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini po kome učenici koji pohađaju srednje škole sa sedištem u Somboru za školsku 2019/2020. godinu, imaju pravo na regresirani prevoz kod izabranog prevoznika  i to u visini od 40% za I i II zonu i 50% za III i IV zonu, odnosno u visini od 100% ukoliko su iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći, imaju smetnje u razvoju ili su bez roditeljskog staranja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću