Održana 173. sednica Gradskog veća

Članovi gradskog veća grada Sombora su na 173. sednici kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović,  jednoglasno usvojili Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela Bloka 29 u Somboru, te će se o ovoj tački dnevnog reda raspravljati po hitnom postupku na narednoj sednici Skupštine grada Sombora.

Naime,  zbog proširenja kompleksa elektronske industrije investitora „EBM PAPST“ d.o.o. Sombor, Konjovićeva 78., neophodno je da se u što kraćem roku razmotri i donese Odluka o izradi predmetnog Plana detaljne regulacije. Razlog za donošenje ove Odluke se ogleda u potrebi da se preispita obuhvat radne zone i  pravila gradnje u radnoj zoni date Generalnim planom za parcele u Bloku 29, kako bi se zadovoljile potrebe širenja industrije.

Prostor obuhvaćen granicom plana lociran je u severnom delu grada i obuhvata prostor istočno od Konjovićeve ulice, zapadno od ulice Mite Kalića i severno od ulice Vojislava Bakića, sve do kompleksa „Zastava specijalni automobili“.

Na 173. sednici Gradskog veća, većnici su  razmotrili i usvojili još pet tačaka dnevnog reda iz delokruga svog rada među kojima je i Predlog za preduzimanje aktivnosti za izradu projektne dokumentacije za izgradnju atarskih puteva na teritoriji grada.

                                                                     Poslovi i informisanja i odnosa sa javnošću