Održana 196. sednica Gradskog veća grada Sombora

196. sednica Gradskog veća grada Sombora održana je danas, a sednicom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović.

Članovi Gradskog veća diskutovali su i odlučivali o 14 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojene su ponude Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ za košenje trave i drugog rastinja u putnom pojasu atarskih puteva, za poslove održavanja javnih zelenih površina u gradu i naseljenim mestima, kao i za održavanje javne rasvete u gradu i naseljenim mestima, sa potrebnim materijalom i sa dekorativnom rasvetom za Božićne i Novogodišnje praznike za 2020. godinu.

Na 196. sednici članovi Gradskog veća dali su saglasnost i na Izveštaj o sprovođenju mera  poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje grada Sombora za 2019. godinu.

Gradsko veće je odlučilo o finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću