Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u periodu od 13. maja do 3. juna 2019. godine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je sastavni deo ovog programa. U četvrtak 23. maja u Svečanoj sali Gradske kuće u Somboru održana je sedma po redu javna rasprava o ovoj temi.

Javna rasprava o Nacrtu zakona se održava za predstavnike svih udruženja boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata, organa nadležnih za boračko invalidsku zaštitu, državnih organa, organa javnih službi, javnih preduzeća, stručne javnosti i druge zainteresovane učesnike.

Ispred grada Sombora tribini su prisustvovali zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, gradski većnik za oblast zdravstva i socijalne zaštite dr Dalibor Forgić, načelnica Gradske uprave grada Sombora Helena Roksandić Musulin i načelnica odeljenja za društvene delatnosti Nevena Rosić sa saradnicama.

Veliki broj zainteresovanih sa područja grada Sombora i Zapadnobačkog okruga dokaz je koliko je ovo važan zakon i koliko su građani zainteresovani za rešavanje pitanja prava boraca.

Sombor je sedmi grad u kome se organizuje Javna rasprava o Nacrtu novog zakona, koji, kako je rekao Saša Dujović, samostalni savetnik u Ministarstvu predstavlja sublimaciju svih postojećih propisa, saveznih, republičkih i pokrajinskih, vezanih za ostvarivanje prava korisnika boračko invalidske zaštite. Zakonom neće biti ukinuto nijedno pravo koje su do sada ostvarivali, a radna grupa odobrila je i nadogradnju tih prava. Javne rasprave su prilika da sa građanima utvrdimo šta može bolje da se uradi kada je reč o pravima boraca, invalida i porodicama palih boraca, dodao je Dujović i pozvao borce da se značajnije uključe sa svojim predlozima, kako bi Ministarstvu i Vladi Srbije omogućili da izrade kreativan i moderan, a pre svega za sve borce koristan zakon.

Ideja je da se posle promene više država i još uvek aktuelnih propisa iz vremena SFRJ i SRJ, kaže Dujović, dobije jedinstven krovni zakon kojim će biti obuhvaćeni svi zakonski i podzakonski propisi, pravilnici, zaključci, uredbe, protokoli. Zakonom se regulišu prava boraca NOR-a, ratova ’90-ih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica palih boraca, porodica umrlih vojnih invalida, civilnih invalida rata, članova porodica civilnih žrtava rata i članova porodica umrlih civilnih invalida rata.

Poslovi informisanja i odnosi sa javnošću