Održana manifestacija „DAN POLjA TREŠNjE“-izuzetno pozitivni efekti oglednog voćnjaka

Manifestaciju „Dan polja trešnje“ organizovala je Poljoprivredna stručna služba Sombor u saradnji sa Zemljoradničkom zadrugom „Agrodunav” Karavukovo, a gosti su imali priliku da obiđu sortne oglede trešnje, leske i ogled Prognozno-izveštajne službe, te da se upoznaju sa modelom zaštite trešnje u okviru pomenute službe.

Skup je sa uvodnim rečima pozdravio direktor Poljoprivredne stručne službe Sombor, Vladimir Sabadoš. On je podsetio da je voćnjak trešnje podignut na parceli koja je u vlasništvu PSS Sombor, sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu još 2012. godine. Te godine, zasnovan je 1 ha trešnje sa 3 različite sorte, a u narednom periodu sopstvenim sredstvima podignut je još 1,5 ha trešnje, sa više različitih sorti. Voćnjak je u funkciji savetodavne službe i do sada je organizovano više dana polja, radionica i sličnih edukativnih događaja. Najbolji dokaz za pozitivne efekte oglednog voćnjaka je više od 40 ha novih zasada trešnje, koji su podignuti nakon 2015. godine u regionu koji pokriva PSS Sombor.

Manifestaciju je posetio i član Gradskog veća za oblast zaštite životne sredine, Slobodan Stanić.