Održana prva sednica odbora za poljoprivredu PKS-RPK ZBUO

Na prvoj, sednici Odbora sektora poljoprivrede PKS-RPK ZBUO koja je održana 04.04.2018. doneta je  Odluka o načinu rada Odbora, čije će aktivnosti biti usmerene na zastupanje interesa  privrede  Zapadnobačkog upravnog okruga iz sektora poljoprivrede. Stavove, predloge i inicijative o određenim pitanjima Odbor će razmatrati i dostavljati parlamentu privrednika i nadležnom resornom sektoru, u cilju usaglašavanja, zastupanja i zaštite interesa članova Komore, preko nadležnih organa Komore.

Za predsednika Odbora sektora poljoprivrede izabrana je Tanja Vlaškalić, iz kompanije “Vlaškalić”doo Sivac, a za zamenika predsednika izabran je Siniša Vujkov iz kompanije “Apple World” Riđica.

Odbor će, pored analiza aktuelnih problema u sektoru, aktivnosti usmeriti i na poslovno povezivanje sa domaćim i stranim partnerima, informisanje o održavanju stručnih skupova, učešće u prezentacijama proizvoda na domaćim i međunarodnim manifestacijama i podsticanje kompanija iz sektora poljoprivrede za uključivanje u sistem dualnog obrazovanja.

Na sednici su predstavljene Privredna kretanja Zapadnobačkog upravnog okruga,sa osvrtom na poljoprivredu kao i aktivnosti Privredne komore Srbije realizovane u prošloj godini i planovi za 2018.

Izvor: rpksombor.co.rs