Održana sedma sednica SO Kula

Danas je održana sedma sednica Skupštine opštine Kula. Pre prelaska na usvajanje dnevnog reda, predsednik Skupštine Velibor Milojičić, obavestio je sve odbornike da je odbornik Dragutin Medojević pristupio odborničkoj grupi „Aleksandar Vučić – zato što volimo Kulu“, i da ona sada broji 22 odbornika i da je formirana nova odbornička grupa „Zato što volimo Kruščić“, a da je šef te odborničke grupe odbornik Tomo Kovijanić.

Odbornici su većinom glasova doneli Odluku o konsolidovanom Završnom računu budžeta opštine Kula za 2018. godinu i usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kula za 2018. godinu. Većinom glasova, odbornici su doneli Odluku o izmeni Odluke o mesnim zajednicama i otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Kula Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Eparhiji Bačka Crkvenoj opštini u Crvenki. Pored Odluka, lokalni Parlament je doneo i Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Kula: JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Radnik“ Sivac, JKP „Vodovod“ Crvenka, JKP „Ruskom“ Ruski Krstur za 2019. godinu.

Takođe, Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Vrbas i Kula JKP „Prečistač Vrbas-Kula“ Vrbas za 2019. godinu, kao i Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2020. godinu: Kulturni centar Kula, Dom kulture Crvenka, Dom kulture Ruski Krstur i Narodna biblioteka Kula i Rešenja o razrešenju i imenovanju članova radnih tela Skupštine opštine Kula i Upravnih i Nadzornih odbora ustanova čiji je osnivač opština Kula.