fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Održana sednica Skupštine opštine Kula

Na sednici Skupštine opštine Kula, koja je održana 29.11.2016. godine, a kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić, konstantovan je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za 2016. za period od 1.01. do 30.09. 2016. godine.

Na sednici je doneta je  Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Kula, Odluka o pokretanju postupka likvidacije JP „Zavod za izgradnju“ Kula i Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora „Zavod za izgradnju“ Kula.

Takođe, na sednici SO Kula su donete su Odluke u vezi postupka likvidacije Zavoda za izgradnju opštine Kula. Poslovi koji su bili u nadležnosti Zavoda za izgradnju preneti su na Opštinsku upravu Kula i javna komunalna preduzeća. Iz tog razloga doneta je  Odluka o obavljanju komunalnih delatnosti, Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluka o otuđenju i davanju u zakup i pribavljanju građevinskog zemljišta, Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza i postavljanja objekata na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini opštine Kula, kao i data saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod“ Crvenka, JKP „Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur za 2016. godinu.

Na sednici je prihvaćen Izveštaj o radu Doma kulture Sivac za 2015. godinu – navodi se u dopisu.

 

Tagovi:
Pročitajte još: