Održane obuke za rad negovateljica u “Plavoj ptici”

Tokom protekle dve nedelje u Udrženju „Plava ptica“ Kula, održana je akreditovana obuka sa ciljem unapređenja kompetencija negovatelja i kvaliteta usluge koja se pruža korisnicima.
Obuku koja je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu tokom 7 dana oržale su Kristina Dragišić psholog i Marijana Lopin iz Karitasa koje su i autori ovog programa stručnog usavršavanja.
Obuka podrazumeva teorijski deo vezan za negu, higijenu, zdravstvena stanja korisnika, kao i psihosicijalni modul, ali osim toga i praktičnu obuku negovatelja za negu ležećih bolesnika. Kroz obuku je prošlo 12 negovateljica koje rade u uslugama Pomoć u kući, Stanovanje uz podršku i Domski smeštaj pri udruženju „Plava ptica“.
Ova obuka koja je specifična po tome što primenjuje Bobath tehnike aktivirajuće nege korisnika. Kroz ovu obuku negovateljice su unapredile svoje veštine i znanja koje će omogućiti da se usluga koju pružaju korisnicima unapredi.