Održano stručno predavanje o detinjstvu

U prostorijama Lokalne akcione grupe “Srce Bačke” juče je održano zanimljivo predavanje i radionica na temu “Detinjstvo iz ugla regresoterapije”. Gost predavač bio je Ilija Alimpić, učitelj i regresoterapeut iz Novog Sada koji je prisutnima približio regresoterapiju kao novu terapijsku metodu. Kroz ovo predavanje, koje je bilo bazirano na ličnim iskustvima predavača i njegovom znanju i iz sfere učiteljskog posla, prisutni su se bavili temama detinjstva, fazama kroz koje se prolazi do zrelog doba, gde i kako nastaju problemi i kako pomoći i sebi i detetu. Predavanje je organizovao LAG “Srce Bačke”.
Prema rečima LAG-menadžera, Bojana Kovača u narednim nedeljama LAG će organizovati više predavanja i radionica iz različitih oblasti društvenog života. Takođe LAG poziva sve građane, ugruženja, grupacije da daju svoje predloge i kandiduju teme koje smatraju da bi bile zanimljive našim sugrađanima. Svoje ideje I predloge svi zainteresovani mogu dostaviti putem meila: lag.srcebacke@gmail.com, putem društvenih mreža ili lično u prostorijama LAG-a u Kuli u ulici Maršala Tita 246-248. Pored toga, LAG “Srce Bačke” je pozvao sve zainteresovane lokalne aktere da se aktivno uključe u rad organizacije.