fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Opština Kula raspisala Konkurs za nagrađivanje studenata u školskoj 2023/2024. godini

konkurs

Na osnovu Člana 18. i 19. Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom i poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba deci pri obrazovanju i vaspitanju na teritoriji opštine Kula, Odeljenje za društvene delatnosti, raspisuje Konkurs za nagrađivanje studenata u školskoj 2023/2024. godini.

Pravo na godišnju nagradu za najbolje studente ostvaruju studenti koji:

  • se finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
  • u toku studiranja ostvaruju najmanje 240 ESPB;
  • imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula, najmanje 1 godinu pre raspisivanja konkursa;
  • prvi put upisuju godinu studija;
  • su ostvarili najmanju prosečnu ocenu studiranja 9,00 (devet) u prethodnim godinama studija (zbirno za sve godine studiranja).

Ovo pravo ne ostvaruju studenti prve godine i apsolventi.

Ukoliko se zbog ograničenog obima raspoloživih sredstava u budžetu opštine Kula za tekuću godinu ne mogu dodeliti stipendije svim kandidatima koji ispunjavaju uslove za dobijanje stipendije, prednost će imati studenti sa većom prosečnom ocenom.

Uz prijavu na konkurs studenti treba da dostave: fotokopiju indeksa (uz uvid službenog lica u indeks); uverenje fakulteta o upisanoj godini redovnih studija i brojem položenih ispita sa prosečnom ocenom u toku studiranja; fotokopiju lične karte podnosioca zahteva i fotokopiju tekućeg računa u OTP banci  (obavezno).

Izuzetno, van predviđenog uslova iz ovog pravilnika, u pogledu godine studija, najboljim učenicima četvorogodišnjeg školovanja u srednjim školama na teritoriji Republike Srbije tzv ,,Đacima generacije” dodeliće se stipendije i za prvu godinu studija, pod istim uslovima kao i studentima koji su ostvarili to pravo po ovom pravilniku.

Studenti iz stava 1 ovog člana treba da podnesu, u roku predviđenom konkursom, dokaz – diplomu ili drugi akt izdat od nadležnog organa škole da su proglašeni za ,,Đaka generacije” i dokaz o prebivalištu – fotokopiju lične karte ili druge isprave koja potvrđuje traženu činjenicu i potvrdu – uverenje fakulteta o upisu.

Rok za prijavljivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu opštine Kula, kao i u Kulskoj komuni (1. 11. 2023. godine), a biće oglašen i u svim osnovnim i srednjim školama sa sedištem  na teritoriji opštine Kula.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se Odeljenju za društvene delatnosti opštine Kula, Lenjinova 11, Uslužni centar (šalter broj 5). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije može se obratiti na telefon 025/751-146 i 751-151, ili neposredno na naznačenoj adresi.

Tagovi:
Pročitajte još: