Otvorena izložba „Nauka za muzeje“

Izložba „Nauka za muzeje: praistorija Sombora i okoline u svetlu novih bioarheoloških istraživanja”, otvorena je u utorak, 12. novembra, u Gradskom muzeju Sombor.

Ova izložba, koju je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Evropski istraživački savet, predstavlja nove rezultate bioarheoloških istraživanja koje sprovode istraživači iz Instituta Biosens u Novom Sadu, angažovani na projektu Evropskog istraživačkog saveta BIRTH u saradnji sa kustosima Gradskog muzeja Sombor i Muzejske jedinice Narodne biblioteke „Branko Radičević” u Odžacima, kao i istraživačima Laboratorije za bioarheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Izložbu je otvorila Ivana Živaljević, arheozoološkinja, istraživač: „Projekat se bavi proučavanjem različitih obrazaca naseljavanja prvobitnih ljudskih zajednica na teritoriji Balkana, promenama u njihovom zdravlju, fertilitetu i ishrani, pripitomljavanje prvih životinja i počecima upotrebe novih namirnica poput mleka i mlečnih proizvoda“, rekla je ovom prilikom Ivana Živaljević.

Među otkrićima analize bioarheološkog materijala sa neolitskih nalazišta Magareći mlin, Topola–Bač i Donja Branjevina, iz fundusa muzejskih zbirki u Somboru i Odžacima, dobijena su nova saznanja o životu ljudi i životinja koji su nastanjivali područje Bačke, tokom perioda srednjeg i mlađeg kamenog doba. Tako je detektovana aktivna primena mlečnih proizvoda još 5800 godina pre nove ere, kao i korišćenje kašike napravljene od kosti, na kojoj su otkriveni tragovi mlečnih zuba koja datira 5650 godina pre nove ere, što predstavlja najstarije datiranu kašiku sa evropskog tla. Predmet je pronađen na lokalitetu Donja Branjevina.

Otvaranju izložbe „Nauka za muzeje“, prisustvovao je i član Gradskog veća zadužen za oblast kulture i obrazovanja Nemanja Sarač.