“Pannonian cemetery days”

Prva panonska konferncija o grobljima “Pannonian cemetery days” održana je u Osijeku 14. i 15. maja 2019. godine.

U pitanju je međunarodna saradnja komunalnih preduzća na kojoj je pored preduzeća iz Zadra, Osijeka, Varaždina, Karlovca, Sarajeva i Tuzle, svoje učešće uzeo i JKP “Prostor” Sombor.

Na konferenciji je održan niz stručnih predavanja o upravljanju grobljima kao i razmene iskustava, te je naglasak stavljen na kulturno – istorijsku vrednost groblja i potencijal korišćenja grobalja za turizam. Takođe su održane i panel rasprave po temetskim blokovima: Groblja-ogledalo kulturne baštine, Institucionalni okvir i EU fondovi, Planiranje, održavanje i upravljanje grobljima i Turistička valorizacija grobalja.

U okviru ove konferencije održana je i studijska poseta Somboru. Ovom prilikom učesnici konferencije obišli su Veliko pravoslavno i Crvenoarmejsko groblje i zgradu Županije.