Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec avgust

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora će, u toku meseca avgusta 2020. godine, putem komunalne policije, vršiti kontrolu komunalnog reda u skladu sa važećim poropisima, u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora.

Nadzor će se, u mesecu avgusta 2020.godine, vršiti po sledećem rasporedu:

11.08. Stapar i Doroslovo
12.08. Čonoplja i Telečka
13.08. Bački Monoštor
18.08. Aleksa Šantić i Svetozar Miletić
19.08. Kljajićevo
20.08. Gakovo i Rastina
25.08. Stanišić i Riđica
26.08. Bački Breg i Kolut
27.08. Bezdan
Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta naseljenim mestima i to putem telefona: 025/468-241, ili putem elektronske pošte na: komunalnapolicija@sombor.rs.