Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec maj

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora će, u toku meseca  maja 2020. godine, putem komunalne policije, vršiti kontrolu komunalnog reda u skladu sa važećim propisima, u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora.

Nadzor će se, u mesecu maju  2020. godine, vršiti po sledećem rasporedu:

  • 06.05. Stapar i Doroslovo
  • 07.05. Čonoplja i Telečka
  • 13.05. Bački Monoštor
  • 14.05. A. Šantić i Sv. Miletić
  • 20.05. Kljajićevo
  • 21.05.  Gakovo i Rastina
  • 26.05. Stanišić i Riđica
  • 27.05. B. Breg i Kolut
  • 28.05. Bezdan

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta naseljenim mestima i to putem telefona: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs.