Postavljen novi načelnik Opštinske uprave Kula

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Opštinsko veće je na današnjoj sednici razmotrilo liste kandidata konkursne komisije o sprovodenom javnom oglasu za postavljenje načelnika Opštinske uprave Kula i donelo Rešanje o postavljenju načelnika Opštinske uprave Kula. Konkursnu dokumentaciju su predala dva lica i nakon razgovora sa kandidatima konkursna komisija na čelu sa Dobrilom Kalezić Pindović, utvrdila je pitanja koja su postavljena kandidatima i po završetku ocenjivanja Beronja Čedomir je dobio bolju ocenu i Opštinsko veće je donelo Rešenje o postavljenju Čedomira Beronje na mesto načelnika Opštinske uprave Kula, na period od pet godina.