Pravila nagradnog konkursa “Poklanjamo 2 seta ulaznica za bazen “Mostonga” u Somboru ”

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je Informativni portal 025.rs, Sombor, u daljem tekstu Organizator.

2.NAZIV I VREME TRAJANJA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „ Poklanjamo 2 seta ulaznica za bazen “Mostonga” u Somboru“ (u daljem tekstu Konkurs). Konkurs se organizuje preko Facebook stranice Informativnog portala  https://facebook.com/infoportal025/ . Organizator postavlja nagradni konkurs na pomenutu Facebook stranicu.

Konkurs se organizuje od 23.06.2018. do 27.06.2018. do 18:00h.

3.MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4.USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na konkursu neophodno je:

– Lajkovati Facebook stranicu Organizatora https://facebook.com/infoportal025/

– Lajkovati Facebook post Konkursa

– Tagovati u komentaru osobu za koju smatrate da bi se obradovala nagradi

Napomena: Nije obavezno, ali ukoliko učesnici Konkursa žele, mogu podeliti (share) Konkurs, kako bi ga što više ljudi videlo.

Svi učesnici konkursa moraju biti punoletni. Komentarisanje sa lažnih profila nije dozvoljeno, te ukoliko bude uočeno da u Konkursu učestvuju lažni profili, njihovo učešće se neće važiti.

5.MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs je podeljen u dve faze: Prva faza se odnosi na prijavljivanje učesnika na Konkurs (poštovanjem pravila iz tačke broj 3.) i Druga faza koja se odnosi na objavljivanje pobednika: dobitnici će biti odabrani putem sajta www.commentpicker.com.

Nagrade su 2 seta ulaznica (1 set=10 ulaznica) za otvoreni bazen “Mostonga” u Somboru.

Nagrade se preuzimaju na blagajni bazena. Nakon završetka Konkursa Organizator objavljuje imena dobitnika na svojoj Facebook stranici javno ali i javljanjem u inbox dobitnicima.

Pobednici Konkursa su u obavezi da ponesu ličnu kartu kako bi potvrdili identitet i preuzeli svoju nagradu.

6.NAGRADE

Nagrade su 2 seta ulaznica (1 set=10 ulaznica) za otvoreni bazen “Mostonga” u Somboru.

7.UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi i realizaciji ovog Konkursa. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene. Pristankom na učešće, učesnici su saglasni sa Pravilima Konkursa.

Srećno svima!