Prijave za porez na imovinu do 31. marta 2019. godine

Obveznici koji vode poslovne knjige dužni su da do 31. marta 2019. godine podnesu poresku prijavu na porez na imovinu za 2019. godinu.

Obveznici koji vode poslovne knjige od 01.01.2019. godine poreske prijave za porez na imovinu podnose isključivo u elektronskom obliku koja se podnosi preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije https://lpa.gov.rs .

Na navedenom portalu nalaze se sva potrebna uputstva, a za dodatne informacije obveznici mogu da se obrate na šalterima 2 i 3 Uslužnog centra u zgradi „Županije“ ili putem telefona 025/468-158, 025/468-149 i 025/468-147.

Originalno obaveštenje je dostupno na

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/obavestenja/podnosenje-poreske-prijave-za-porez-na-imovinu-od-strane-obveznika-koji-vode-poslovne-knjige-ppi-1-do-31-marta-2019-godine-i-to-iskljucivo-u-elektronskom-obliku/

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću