Promenjena satnica održavanja Otvorenog dana u MZ Gakovo i Rastina

Poštovani građani mesnih zajednica  „GAKOVO“ i „RASTINA“

U subotu 7. marta, u izmenjenim terminima, u kancelariji MZ „GAKOVO“, u vremenu od 11 do 13 časova i u kancelariji MZ „RASTINA“ u vremenu od 13 časova, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović će primati zainteresovane građane koji žele da razgovaraju o različitim temama iz delokruga rada lokalne samouprave, o problemima i nedoumicama koje se odnose na svakodnevni život u vašim mesnim zajednicama i gradu, kao i o tome na koji način Grad Sombor može da pomogne.

Građani koji nisu u mogućnosti da dođu na sastanak sa gradonačelnicom, svoja pitanja mogu uputiti u pisanoj formi i predati u Mesnu zajednicu „GAKOVO“ i Mesnu zajednicu „RASTINA“, kao i na mejl adresu:otvorenidani@sombor.rs, nakon čega će odgovor od gradonačelnice dobiti takođe u pisanoj formi na svoju kućnu adresu.

                                           KABINET GRADONAČELNICE SOMBORA