Rad godi zdravlju

Interesantno istraživanje Univerziteta Merilend ukazalo je da godi zdravlju ako se nastavi sa nekim radom čak i nakon penzionisanja.

Ovo obimno istraživanje, koje je trajalo preko 6 godina, na preko 12000 ispitanika starijeg doba, pokazalo je, statistički gledano, da penzioneri koji nastave da rade neki posao i nakon odlaska u penziju imaju manje izgleda da obole od težih bolesti. Oni takođe imaju i manje teškoća u svakodnevnom funkcionisanju. 
Ono što je takođe interesantno jeste da rezultati istraživanja ukazuju da su najmanji rizik i najmanje problema sa mentalnim zdravljem imali ljudi koji su nastavili da rade neki posao koji je sličan onom koji su radili dok su bili zaposleni.

Preuzeto: Zdravahrana.com