Rekonstrukcija autobuskog stajališta

U skladu sa planom izvođenja radova na rekonstrukciji autobuskih stajališta na području Grada Sombora, radnici JKP „PROSTOR“-a, su ovih dana priveli kraju radove na autobuskom stajalištu ispred sportske hale “Mostonga” na Apatinskom putu.

Na postojećem autobuskom stajalištu su postavljeni novi drveni sedalni delovi klupe, zamenjena je i postavljena nova nadstrešnica od leksana, a celo stajalište je prefarbano.

Ovako uređeno autobusko stajalište je prilagođeno Pravilniku.

JKP “PROSTOR” Sombor nastavlja dalje radove na komunalnom uređenju Grada Sombora u okviru svog delokruga rada.

JKP Prostor Sombor