Rekonstrukcija pijace u Svetozar Miletiću

Planom i programom radova za 2019. godinu predviđena rekonstrukcija na pijaci i ulazu u pijacu u Svetozar Miletiću je privedena kraju. Radovi su obuhvatali asfaltiranje pijačnog platoa, kao i kolskog ulaza u pijacu. Na ovaj način podiže se nivo komunalne uređenosti naseljenih mesta na teritoriji Grada Sombora, obezbeđuju bolji uslovi za rad zakupcima pijačnih mesta, te viši stepen bezbednosti zakupcima i posetiocima pijace.
Radove je izvodilo preduzeće „VOJPUT“ A.D. Subotica, dok stručno tehnički nadzor nad izvedenim radovima vrši JKP „PROSTOR“ Sombor.

Izvor: JKP “Prostor” Sombor