Sanacija sanitarnog čvora na pijaci u “Lancima”

JKP „Prostor“ Sombor,  u ponedeljak 02.12.2019.godine, počinje sa izvođenjem radova na sanaciji sanitarnog čvora na pijaci u “Lancima” u Somboru.

Radovi na sanaciji sanitarnog čvora obuhvataju kompletnu promenu podne zidne keramike, sanitarija kao i zamenu stolarije.

Prilikom sanacije sanitarni čvor prilagodiće se osobama sa invaliditetom.Rok za izvođenje radova je trideset radnih dana.