Sanacija udarnih rupa u Bačkom Monoštoru

Prema nalogu JKP „Prostor“ Sombor kao upravljača opštinskih puteva, u toku su radovi na sanaciji udarnih rupa mašinskom metodom “pačer”, u naseljenom mestu Bački Monoštor. Radove su obišli predsednik Saveta i sekretar MZ Bački Monoštor.

Nakon sanacije udarnih rupa u ovom naseljenom mestu, isti se nastavljaju i na drugim opštinskim putevima na teritoriji Grada Sombora, prema predviđenom planu, te molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.