Sastao se Socijalno – ekonomski Savet grada

Predsedavajući, Radoslav Prokić, na početku sednice je konstatovao je da je došlo do promena u članstvu SES-a ispred predstavnika sindikata UGS „Nezavisnost“ koji će ubuduće predstavljati Petar Zambo (umesto Antuna Morbera), a potom se prešlo na tematski rad.

Sekula Tanjević, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Sombor, informisao članove SES-a o tome da je nezaposlenost na teritoriji Grada Sombora u poslednje tri godine u padu. Prema rečima Tanjevića, na evidenciji NSZ – Filijala Sombor u decembru 2016. godine bilo je evidentirano 6800 nezaposlenih lica, što je za četiri do pet odsto manje nego u decembru 2015. godine. Ovakav trend pada broja nezaposlenih lica je uslovila dobra politika Grada Sombora u oblasti rešavanja problema nezaposlenosti i somborska lokalna samouprava je među prvima po izdvajanju sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica. Grad Sombor je i za 2017.  godinu planirao sredstva za programe zapošljavanja preko kojih će biti zaposleno 130 nezaposlenih lica.

Tanjević je prisutne informisao i o strukturi nezaposlenih lica u pogledu godina starosti i čekanja na zaposlenje. On je istakao da čak 29 odsto nezaposlenih na evidenciji NSZ –  Filijala Sombor, čine lica koja imaju više od 50 godina starosti, a 24 odsto lica do 30 godina starosti.

Predsednik Upravnog odbora Regionalne privredne komore (u daljem tekstu RPK) Sombor Zoran Bulatović govorio je promenama statusa RPK u okviru Privredne komore Srbije, te o značaju dualnog obrazovanja za koje je kazao da će biti funkcionalno i u skladu sa potrebama privrede.

Sednica Socijalno-ekonomskog saveta je održana 6. marta 2017. godine – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.