fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Sutra sednica Skupštine opštine Apatin

Apatin

Sutra, 13. septembra, sa početkom u 10 časova, u Velikoj sali održaće se sednica Skupštine opštine Apatin.

Za sednicu je predložen sledeći Dnevni red:

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno privatnog partnerstva za dugoročnu isporuku toplotne energije za grejanje 11 javnih objekata uz rekonstrukciju sistema za proizvodnju toplotne energije u opštini Apatin
 2. Predlog Odluke o utvrđivanju prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 3. Predlog Odluke o imenovanju energetskog menadžera opštine Apatin
 4. Predlog Odluke o konverziji potraživanja po osnovu poreza i doprinosa u trajni ulog opštine Apatin u kapitalu poreskog obveznika
 5. Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2023 godinu u opštini Apatin
 6. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište koje se nalazi u Bloku 79, i prenosi u svojinu „EEC ENGINEERING ENERGY CENTER“ iz Apatina, putem javne licitacije
 7. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište koje se nalazi u Bloku 97 i prenosi u svojinu Pilipović Nenadu iz Apatina,
 8. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište koje se nalazi u Bloku 64 i prenosi u svojinu Prodanović Vasiliju iz Apatina, putem javne licitacije
 9. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište koje se nalazi u Bloku 95 i prenosi u svojinu Ugarković Danilu i Miroslavi iz Apatina, putem javne licitacije
 10. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin građevinsko zemljište koje se nalazi na kat. parceli br.1545/2 k.o.Prigrevica, njiva 1. klase i prenosi u svojinu Varga Maji iz Beograda, putem javne licitacije
 11. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin poslovni prostor koji se nalazi u Apatinu u svojinu Glumičić Stevanu iz Apatina, putem javne licitacije
 12. Predlog Rešenja o otuđenju iz javne svojine opštine Apatin poslovni prostor koji nalazi u Apatinu u svojinu Bajić Štrbo Biljani iz Apatina, putem javne licitacije
 13. Predlog Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije i stručne škole „Nikola Tesla“ Apatin
 14. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije i stručne škole „Nikola Tesla“ Apatin
 15. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin
 16. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin
 17. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ Prigrevica
 18. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mladost“ Prigrevica
 19. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2023. godinu, sa izveštajem o izvršenju sredstava samodoprinosa, za period januar – jun 2023. godine.
 20. Razmatranje Izveštaja o godišnjem programu poslovanja Javnog preduzeća „Dunavska obala“ Apatin za 2022.godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora i na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti od 21. juna 2023. godine
 21. Razmatranje prve izmene Godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu JKP „Naš dom“ Apatin i posebnog programa korišćenje sredstava iz subvencija za 2023. godinu
 22. Razmatranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskom kulturnom centru Apatin
 23. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ Apatin
 24. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na upotrebu imena „Apatin“ u nazivu „Moto kluba“.
Tagovi:
Pročitajte još: