Sombor u ovoj godini među najuspešnijim lokalnim samoupravama u sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja

Grad Sombor je jedna od tri lokalne samouprave koje su dobile zahvalnicu za rezultate ostvarene u promovisanju politike zapošljavanja i rezultate u zapošljavanju. Gradonačelnici Sombora Dušanki Golubović, zahvalnica je uručena 14. decembra 2017. godine, prilikom obeležavanja Dana Nacionalne službe za zapošljavanje.

U obrazloženju komisije koja je zahvalnicu dodelila gradu Somboru navodi se da grad Sombor prema stepenu razvijenosti pripada prvoj kategoriji jedinica lokalne samouprave, ali iz gradskog budžeta izdvaja sredstva za zapošljavanje nezaposlenih lica.

„Grad Sombor je Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu iz sopstvenog budžeta izdvojio 17,5 miliona dinara i to za finansiranje programa stručne prakse, subvencija za samozapošljavanje, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i finansiranje javnih radova uz tehničku podršku NSZ. Više od 100 nezaposlenih  do sada je uključeno u programe aktivne politike zapošljavanja“, navedeno je u obrazloženju Komisije NSZ.

Gradonačelnica Sombora se zahvalila na priznanju i istakla da je NSZ  prepoznala napor grada Sombora, kako na očuvanju postojećih radnih mesta, tako i nastojanja da lokalna samouprava pomaže pri otvaranju novih radnih mesta.

„Pored toga grad je, osim navedenog, uz zalaganje Saveta za zapošljavanje izdvojio i  dodatna sredstva u iznosu od 100 miliona dinara za realizaciju drugih programa zapošljavanja i zahvaljujući tome u 2017. godini smo zaposlili 300 nezaposlenih lica. Ovim rezultatima doprinela je i dobra saradnja sa filijalom NSZ u Somboru, koja je organizovala odlične sajmove zapošljavanja“, kazala je Golubović i istakla da poseban doprinos u politici zapošljavanja ima Savet za zapošljavanje grada Sombora.

Osim gradu Somboru, za doprinos zapošljavanju na nivou lokalnih samouprava, zahvalnice su dodeljene i gradu Nišu i Leskovcu.

Izvor: sombor.rs