Šta novi Zakon o transfuziji donosi za dobrovoljne davaoce krvi

Novi Zakon o transfuzijskoj medicini koji je stupio na snagu 1. januara, predviđa da se prikupljanjem krvi mogu baviti samo četiri centra – Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, čime su praktično ukinute dosadašnje regionalne službe za transfuziju krvi.

Zakon utvrđuje dva nivoa transfuzije – prvi su ovlašćene službe za transfuziju koje će prikupljati i obrađivati krv, a drugi nivo, čija se puna primena očekuje od naredne godine, određuje i opšte bolnice koje će postati banke krvi za lečenje pacijenata.

Šta to znači za dobrovoljne davaoce krvi, u izjavi za Radio Odžake objasnila je sekretarka Crvenog krsta Odžaci Ljiljana Mladenović.

Prema njenim rečima, Služba za transfuziju pri Opštoj bolnici u Somboru koja se bavila prikupljanjem krvi na teritoriji Zapadnobačkog okruga, postaće banka krvi koja će trebovati krv za potrebe somborske bolnice. Crveni krst Odžaci koji je do sada u saradnji sa tom službom organizovao terenske akcije prikupljanja krvi na teritoriji opštine Odžaci, u skladu sa pravilima novog zakona, od 1. septembra počinje da radi sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada.

– Tim povodom smo imali jedan sastanak u Somboru početkom avgusta, kome su prisustvovali predstavnici Zavoda, Službe za transfuziju krvi iz Sombora i organizacija Crvenog krsta iz Sombora, Odžaka, Apatina i Kule. Na tom sastanku dogovorene su akcije do kraja godine. Trebali smo se uklopiti u plan Zavoda iz Novog Sada, tako da ćemo od predviđenih 11 akcija do kraja godine realizovati najverovatnije šest, to je neki načelni dogovor koji tek treba da bude potvrđen – kazala je Mladenović.

Kako je navela, akcije prikupljanja krvi na teritoriji opštine bi do kraja godine trebalo da budu realizovane u oktobru i novembru, a šest planiranih akcija bilo bi održano u dva dana. Mladenović je istakla da će dobrovoljni davaoci na vreme biti obavešteni o terminu akcija, između ostalog i putem poziva koje će im Crveni krst Odžaci slati kao i do sada.

– Promena koja je bitna za naše davaoce je da oni više neće moći da daju namenski krv u somborskoj bolnici ili kada to njima odgovara. Krv će se moći dati jedino u akcijama Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine koje se organizuju u saradnji sa nama – dodaje sekretarka Crvenog krsta Odžaci.

Plan akcija prikupljanja krvi Zavod za transfuziju Vojvodine utvrđivaće na osnovu potreba bolnica i broja dobrovoljnih davalaca. Crveni krst Odžaci će kao i do sada, pored organizacije akcija prikupljanja krvi, aktivno raditi na promociji dobrovoljnog davalaštva kako bi što veći broj ljudi prepoznao značaj transfuzije.

Izvor: Radio Odžaci