Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Šta obuhvata garancija telefona: Kakva su vaša prava, ko rešava reklamacije i kolika je garancija na bateriju

Telefoniranje

Da li vam se dogodilo da imate problem sa vašim telefonom i da, nakon što ste ga odneli na popravku, dobijete odgovor da uređaj ne mogu primiti na servisiranje jer garancija za mobilni telefon ne obuhvata ono što vas muči ili da uopšte ne važi?

Zapravo, bolje je da umesto termina “garancija” koristite termin “saobraznost”, jer važeći Zakon o zaštiti potrošača uzajamni odnos između prodavca i kupca definiše kao saobraznost.

Ako vam je telefon u garanciji, pročitajte u nastavku teksta šta na ovu temu ima da kaže Đorđe Mitić sa sajta Iskustva & Preporuke, to jest šta sve podrazumeva i obuhvata zakonska saobraznost odnosno garancija za telefon, kakva su vaša prava prilikom kvara, kome treba da se obratite kada imate reklamaciju i pod kojim uslovima imate pravo na povrat novca ili zamenu uređaja.

Šta je, u stvari, garancija za telefon?
Garancija za telefon, tačnije zakonska saobraznost je garancija prodavca da uređaj koji vam prodaje, u ovom slučaju telefon, nema nikakvih oštećenja ili kvarova. Takođe, garancija za mobilni telefon pokriva i sve kvarove hardverskog ili softverskog tipa, koje nije izazvao korisnik nestručnim rukovanjem ili fizičkim oštećenjem uređaja.

Prilikom kupovine telefona kod ovlašćenih prodavaca, kao kupac ostvarujete pravo na zakonsku saobraznost (garanciju) u trajanju 24 meseca iliti dve godine, koja podrazumeva obavezu trgovca da u predviđenom roku održava taj uređaj.

Dakle, kada je reč o mobilnim telefonima, prodavac ima zakonsku obavezu da za telefon koji kupujete obezbedi saobraznost u trajanju od dve godine. Sve kraće od toga je u suprotnosti sa zakonom i najčešće ukazuje na to da je reč o robi sa sivog (nelegalnog) tržišta koju neko pokušava da vam proda. Jedini izuzetak, tj. jedini scenario u kome saobraznost može trajati kraće od dve godine je kupovina robe sa greškom (takozvani outlet) ili robe koja se tretira potrošnim materijalom i nerealno je očekivati da traje dve godine.

Šta pokriva odnosno šta ne pokriva garancija za mobilni telefon?

Ukratko, garancija za telefon, tj. saobraznost ne pokriva ono što se može desiti uređaju greškom korisnika, slučajno ili namerno.

Na primer, ukoliko ste slučajno ispustili svoj telefon i on je tom prilikom pretrpeo manje ili veće oštećenje ili je prestao da radi, proizvođačka garancija odnosno zakonska saobraznost vam neće pomoći. Čak i ukoliko je vlaga, koja može napraviti problem mesecima nakon što je došla u kontakt sa vašim telefonom, dovela do kvara, garancija neće biti važeća. Ovo napominjemo zbog toga što se neretko dešava da se telefon pokvasi, a da posledice vidite tek posle nekoliko nedelja ili čak nekoliko meseci.

Šta možete da uradite ukoliko dođe do kvara koji nije pokriven garancijom? Svakako možete odneti telefon u ovlašćeni servis i ostaviti ga na popravci, ali zamenske delove i servisnu uslugu ćete morati da platite iz svog džepa.

Takođe, ukoliko ste odneli telefon na popravku kod neovlašćenog servisera ili ste sami pokušali da otklonite kvar, velika je verovatnoća da garancija za vaš telefon više neće biti važeća. Dakle, telefon sme da otvara i popravlja isključivo ovlašćeni servis – u suprotnom ćete izgubiti garanciju.

Sada se verovatno pitate kako će serviseri da znaju da je telefon otvaran od strane neovlašćenog lica, ali verujte da se to veoma lako utvrdi. Svaki proizvođač ima neki svoj “trik” na osnovu kojeg utvrđuje da li je telefon otvaran ili ne. Nekada je to poseban nevidljivi lak koji se nalazi na određenim mestima u telefonu i koji se prilikom otvaranja telefona ošteti, nekada su to minijaturni prekidači koji registruju otvaranje kućišta uređaja, nekada specijalne nalepnice… Uglavnom, nemojte pokušavati da prevarite servisera jer vam neće poći za rukom.

Još jedan od načina na koji nesvesno možete izgubiti pravo na garanciju mobilnog telefona jeste ukoliko dekodirate uređaj koji ste kupili preko operatora. Zapravo, svaka neovlašćena izmena načinjena na softveru uređaja, to jest na njegovom firmware-u, dovodi do povrede garancije. Međutim, dobra vest je da nakon isteka ugovorne obaveze koju imate prema svom operatoru mobilne telefonije možete da tražite takozvani Network Unlock Code tj. specijalan broj koji ćete uneti u telefon i tako ga dekodirati – na šta imate puno zakonsko pravo. Samim tim nema potrebe za plaćanjem dekodiranja.

Ako pametni telefon nije prestao da radi sam od sebe, već uzrok leži u padu, udarcu ili kontaktu sa vodom, reklamacija neće biti uvažena i to je važno znati. Zato prodavci, za određene telefone, nude mogućnost doplate za dodatno osiguranje, koje upravo služi da vas obezbedi u slučaju da se takva nezgoda desi, pa čak i u slučaju krađe.

Koliko traje garancija na bateriju telefona?
Baterija telefona se može smatrati potrošnim materijalom i u tom slučaju garantni rok na bateriju je najčešće 12 meseci, osim ukoliko nije drugačije navedeno od strane proizvođača odnosno prdavca. Baterija se smatra potrošnim materijalom ukoliko je lako izmenjiva, tj. ukoliko korisnik može sam, bez posebnih veština i alata da je promeni.

Međutim, većina modernih mobilnih telefona koristi baterije koje nisu lako izmenjive, kojima korisnik zapravo nema pristup. Ovakav tip baterija Zakon o zaštiti potrošača ne smatra potrošnim materijalom, što znači da je garancija tj. saobraznost na ugrađene baterije najčešće jednaka garanciji na sam uređaj i traje 24 meseca. No, postoje slučajevi kada ovo pravilo ne važi, usled određenih specifičnosti samog uređaja ili baterije, pa je najbolje da se o detaljima vezanim za bateriju informišete pre kupovine.

Kako ostvariti garanciju na telefon?
U slučaju kvara telefona, neophodno je da se izvrši reklamacija uređaja, što možete učiniti u prodavnici u kojoj ste telefon kupili ili direktno u ovlašćenom servisu.

Ukoliko ste telefon kupili preko svog operatora, potrebno je da ga odnesete u bilo koju poslovnicu vašeg mobilnog operatora, a oni će ga proslediti u ovlašćeni servis. Naravno, telefon možete odneti i direktno u ovlašćeni servis, čak i ako ste ga kupili kod operatora.

Ako telefon odnesete direktno u ovlaćčeni servis, ubrzaćete ceo postupak jer prodavac odnosno oprator neće morati da ga transportuje do servisa i vraćaj nazad nakon servisne intervencije, što će čitav proces skratiti za najmanje dva dana, a neretko i više.

Prodavac, operator ili ovlašćeni servis, u zavisnosti od toga gde ste uložili reklamaciju na telefon, ima zakonski rok od osam dana da odgovori na vašu reklamaciju, u smislu da vas obavesti o tome da li je ona prihvaćena ili ne, kao i o načinu rešavanja reklamacije. U slučaju da je vaša reklamacija prihvaćena, rok za konačno rešavanje je 30 dana.

Kada imate pravo na zamenu telefona ili na povrat novca?
Ukoliko se kvar na uređaju dogodio u prvih šest meseci od dana kupovine, tada kupac ima zakonsko pravo da bira na koji način želi da reklamacija bude rešena – popravkom uređaja, zamenom uređaja (za isti ili drugačiji model uz nadoknadu razlike u ceni (ukoliko postoji)) ili povratom novca. Važno je da se o tome na koji način želite da reklamacija bude rešena izjasnite odmah, tj. u trenutku kada ste uređaj odneli na reklamaciju.

Ako je do problema na uređaju došlo nakon šest meseci od dana kupovine, Zakon o zaštiti potrošača vam ne daje mogućnost da odlučujete o tome na koji će način reklamacija biti rešena, već o tome odlučuje ovlašćeni servis. No, čak i tada se može dogoditi da vam telefon bude zamenjen novim ili da vam bude vraćen novac, ukoliko ovlašćeni servis ustanovi da je popravka uređaja nemoguća ili da je ekonomski neisplativa za davaoca garancije odnosno saobraznosti.

Šta ako telefon nije kupljen u ovlašćenoj prodavnici?
Imajte u vidu da sve do sada navedeno ne važi u slučaju da telefon niste kupili u ovlašćenoj prodavnici, tj. putem zvaničnog prodajnog kanala kompanije koja je proizvela telefon. Zakon o zaštiti potrošača štiti kupce koji su telefone kupili kod ovlašćenih prodavaca.

Ukoliko ste telefon kupili na tzv. crnom tržištu, kod švercera i slično, ovlašćeni servis nema obavezu uređaj servisira o trošku proizvođača.

Naravno, vi telefon svakako možete odneti u ovlašćeni servis, ali imajte u vidu da ćete sve troškove popravke snositi vi, a ne proizvođač.

Nemojte se služiti nikakvim prljavim “trikovima” jer ovlašćeni servisi veoma lako mogu da utvrde u kojoj zemlji i na koji način je telefon prodat jer doslovno svaki telefon ima svoj “dosije” koji je vezan za serijski broj uređaja. Drugim rečima, na osnovu serijskog broja, serviser može da proveri u kojoj je fabrici uređaj proizveden, kada je napustio fabriku, u koju je zemlju i u koju prodavnicu poslat iz magacina proizvođača…

Kao što i sami možete zaključiti, nekada vas ušteda od nekoliko desetina evra može skupo koštati. Kako vas ta nedeća ne bi zadesila, preporuka je da kupovinu obavljate isključivo putem zvaničnih prodajnih kanala tj. u ovlašćenim prodavnicama, jer ćete tako poštedeti sebe nepotrebnog rizika.

Planirate kupovinu novog telefona?
Zašto biste rizikovali kada uvek možete pročitati korisničke recenzije, ocene, iskustva i preporuke za telefone, koje su napisali korisnici našeg sajta i na taj način izneli svoje mišljenje o stotinama različitih modela telefona koji se mogu kupiti u Srbiji. Informišite se pre kupovine i lako odaberite najbolji model za vas.

Tagovi:
Pročitajte još: