Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja Ministarstva poljoprivrede

Zahtev se podnosi od 01. maja do 31. avgusta tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

  1. podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom;
  2. pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

  1. 0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha;
  2. 0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 15.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

  1. za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 10.000.000 dinara
  2. za nabavku naslona, odnosno kolja – 3.300.000 dinara
  3. za pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica na bankovima – 1.500.000 dinara
  4. za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 200.000 dinara.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Izvor: kula.rs