Tačno u podne oglasiće se sirene za uzbunjivanje

Druga nedelja oktobra 2017. godine posvećena je aktivnostima koje doprinose smanjenju rizika od  prirodnih katastrofa.

S obzirom da se, prema podacima Svetske meteorološke organizacije i Ujedinjenih nacija, godišnje na planeti dogodi na stotine elementarnih nepogoda, preduzimaju se razne aktivnosti za smanjenje rizika.

Osim utvrđivanja  stručnih koncepata i aktivnosti kojima se bave nadležne organizacije i javne službe, sprovode se edukacije u oblasti upravljanja rizicima i veće spremnosti i osposobljenosti stanovništva za preventivno delovanje i efikasno uključivanje  u sistem odbrane od  elementarnih  nepogoda.

Polazeći od činjenice da su građani nedovoljno upućeni u poznavanje znakova za uzbunjivanje, lokalna samouprava   je pristupila štampanju  300  plakata  sa  prikazom zvučnih signala u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Plakati će biti istaknuti u školama, domovima zdravlja, ustanovama kulture i drugim javnim prostorijama i objektima od javnog značaja.

Obeležavajući nedelju i  Međunarodni dan  posvećen  smanjenju prirodnih katastrofa,  na teritoriji  grada Sombora,  11. oktobra 2017. godine  – tačno u 12.00 časova, aktiviraće se sirene za uzbunjivanje koje će emitovati  signal  „prestanak opasnosti“.

Izvor: sombor.rs