Tačno u podne oglasiće se sirene za uzbunjivanje

Druga nedelja oktobra 2017. godine posvećena je aktivnostima koje doprinose smanjenju rizika od  prirodnih katastrofa. S…