Preseljena automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha

Automatska merna stanica za monitoring kvaliteta vazduha, koja se nalazila na uglu venca Stepe Stepanovića i…