Briga za sav život pod suncem

Zahvaljujući Montrealskom sporazumu koji je sklopljen 16. septembra 1987. godine i ozonski omotač ima svoj dan.…