Lekovitost električnih frekvencija

Svi živi organizmi, uključujući viruse, bakterije i parazite, emituju u tačno određenom opsegu frekvencija, kao minijaturne…