Lekovitost električnih frekvencija

Svi živi organizmi, uključujući viruse, bakterije i parazite, emituju u tačno određenom opsegu frekvencija, kao minijaturne radio-stanice. Zahvaljujući metodi dr Hulde Ruger-Klark, moguće ih je “čuti”, identifikovati, pratiti – i eliminisati.

Američki biolog, dr Hulda Klark u drugom delu prošlog veka došla do važnih otkrića, koja su zacrtala novi pravac u razvoju medicine. Dr  Klark (1928-2009) bila je fiziolog, biofizičar, naturopata i autor  osam knjiga o alternativnoj medicini, od kojih je šest na temu raka. Studirala je na kanadskom univerzitetu Saskačevan, gde je diplomirala biologiju s najvišim ocenama. Nastavila je studije na McGillovom Univerzitetu i Univerzitetu u Minesoti, gde je proučavala biofiziku i fiziologiju ćelija. Godine 1979. dr  Klark  je započela vlastita istraživanja. Nekoliko godina kasnije završila je Clayton College of Natural Health, gdje joj je dodeljeno  zvanje naturopate.

Električni “potpisi” živih bića
Kada je prvi put shvatila da sva živa bića imaju karakterističan frekventni opseg po kome ih je moguće nepogrešivo identifikovati elektronskim putem, ova smela američka biolog-istraživač je znala da joj se otvara jedna potpuno nova perspektiva u medicini, pomoću koje je moguće tačno pratiti pojavu, kretanje i nestanak uzročnika bolesti. Ali, ono najdramatičnije i najdalekosežnije otkriće je došlo kada joj je na pamet palo da isproba šta će se dogoditi ako se živi organizmi izlože delovanju frekvencije koju proizvodi električni generator frekvencija, a koja se poklapa sa onom koju i sami emituju. Rezultat je bio – da umiru. Svi paraziti, bakterije i virusi izloženi veštački generisanoj frekvenciji koja odgovara njihovoj sopstvenoj bivaju uništeni za nekoliko minuta!
 

Razvoj bioelektronike
Istraživanja dr Klarkove su bila veoma opsežna, detaljna i precizna i nisu se završila na pukoj teoriji. Ona je odredila tačnu frekvenciju najvećeg broja poznatih patogena – parazita, bakterija i virusa. Tako, na primer, naš stari poznanik adenovirus, ili virus “obične” prehlade, emituje na frekvenciji od tačno 393 kiloherca (Khz). 
Stoga, ako se čovek izloži delovanju običnog generatora frekvencija na pomenutoj frekvenciji i pri malom naponu (5-10 volti) za tri minuta može da potpuno eliminiše adenovirus iz svog organizma!

Frekventni opseg patogena se ne preklapa sa ljudskim
Neškodljiva upotreba slabih struja za ljudsko lečenje zasniva se na činjenici da se ljudski frekventni opseg i frekventni opsezi patogena nigde ne preklapaju. Frekventni opsezi svih poznatih patogena daleko su niži od čovekovog. Zato primena generatora frekvencija i “zapera” (vidi u daljem tekstu) za uništenje patogena ne izlaže čoveka njegovim sopstvenim frekvencijama, što bi, prema principu koji je otkrila i empirijski potvrdila dr Klark, moglo da ošteti i njegova sopstvena tkiva. Ona takođe potvrđuje da u svojoj petnaestogodišnjoj upotrebi električnih frekvencija u lečenju bolesti dosad nije primetila nikakve uzgredne ni negativne posledice. 

“Sinhrometar” i “zaper”
Pored generatora frekvencija, koji spada u standardnu elektronsku opremu koja se može nabaviti u prodavnicama, dr Klark koristi i dva posebna, relativno jednostavna aparata koja je sama konstruisala – jedan za dijagnostičke, a drugi za terapijske svrhe. Oba aparata, po imenu “sinhrometar” i “zaper” može da napravi svako ko ima bar osnovne pojmove o elektronici. Posebno veliki pomak u odnosu na lečenje generatorom frekvencija, koji mora da se specifično podešava na svaku posebnu frekvenciju, predstavlja “zaper”, oscilatorno kolo malih dimenzija koje radi na baterije, a koje, zahvaljujuđi delovanju pozitivnog ofsetnog napona, uništava sve patogene, nezavisno od njihove specifične frekvencije!
Upotreba zapera, ili “capiranje”, nimalo ne šteti ljudskom zdravlju, a u Rusiji je čak deo konvencionalne medicine.
Iskrenu želju da dr Klarkove pomogne ljudima dokazuje i podatak da u svojim knjigama daje uputstva za izradu capera i sinhrometra kod kuće. Dakle, nije patentirala svoj izum, već ga je bez ikakve naknade učinila dostupnim za korišćenje svima! Zahvaljujući jednoj nemačkoj laserskoj laboratoriji, zaper (generator frekvencija) se može nabaviti i na tržištu Srbije. 

Uzrok većine bolesti su paraziti i zagađenja organizma

Dr Klark je vema volela prirodu i smatrala da se svako može sam izlečiti. Uvek je tražila uzrok bolesti  koji se nalazi u temelju simptoma. Posmatrala je više ljudi s istom bolešću i otkrivala šta imaju zajedničko. Tako je otkrila da se uz svaku bolest veže određeni parazit, kojeg je otkrivala uz pomoć vlastitog izuma – sinhrometra, uređaja za otkrivanje parazita. Najznačajnije od njenih otkrića je bilo saznanje da direktna električna aktivnost ubija bakterije, viruse i parazite. Njeno objašnjenje za postizanje zdravlja je jednostavno: uklonite sve prepreke koje vas sprečavaju da budete zdravi!
Dr Klark je spomenula u svojoj knjizi “Terapija za sve bolesti” da je “pogrešno verovati da za svaku pojedinu bolest postoji jedan uzrok“. Zapravo su mnoge bolesti posledica “lanca uzroka“. U laboratorijskim testiranjima uvek se traži samo jedan uzrok, a problem je da smo mi odjednom bombardovani mnogim uzrocima bolesti. To je razlog zbog koga u svom protokol koristi više različitih tretmana istovremeno s ciljem da se prekine lanac uzroka bolesti. Tokom života Hulda Klark je, prema ličnoj dokumentaciji, izlečila od najtežih oboljenja više od 20.000 pacijenata. Svedočanstva pogledajte na http://www.drKlark.net/en/testimonials

Presudni koraci za ozdravljenje:
Uništite parazite – strujom ili biljnim tretmanom
Uklonite otrove iz organizma
Rešite se žučnih kamenaca čišćenjem jetre
Uklonite bubrežne kamence čišćenjem bubrega

Ako tako postupite, vaš imunitet će ponovo ispravno proraditi.

Preuzeto: Zdravahrana.com