Javna rasprava o Nacrtu odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada

Odeljenje za komunalne  delatnosti, imovinsko-pravne  i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora pripremilo je Nacrt odluke…