OBAVEŠTENJE: Alternativne lokacije za događaje u okviru Filmskog festivala, u slučaju padavina

Uzevši u obzir da postoji mogućnost padavina u danima Somborskog filmskog festivala, organizatori su obezbedili alternativne…

Oglas o javnom nadmetanju za izdavanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata objavila…